12 προσλήψεις στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας…