4 συμβάσεις στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού…

31 προσλήψεις με σύμβαση μίσθωσης εργου στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα μίας…

4 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων…

27 θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ. του ΕΛΓΟ «Δημητρα»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινωνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

2 Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής στον ΕΛΓΟ- Δημητρα

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με…