Βιωματικό Σεμινάριο Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής

Εναρξη: Κυριακή  8  Μαρτίου 2020 Επιστημονική υπεύθυνη: Μπουρνέλλη  Νίτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοπός του σεμιναρίου Το σεμινάριο έχει σκοπό να επιμορφώσει…