ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)…

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Συνοπτική Περιγραφή Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας,…

ΔΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΔΠΜΣ «Ηθική Φιλοσοφία» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας…