326 θέσεις σε φορείς της Αττικής

Ο φορέας Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη 326 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους φορείς:

– ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
– ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
– ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
– ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ)
– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 στην παρακάτω διεύθυνση :

για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

είτε αυτοπροσώπως , στα γραφεία του Δικαιούχου

στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάμου , Ίλιον

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών),  υπόψιν Κας Λούκας Σωτηρίας.

Οι θέσεις είναι:

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 28
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Α, ΤΑΞΗΣ Δ) 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 7
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 3
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΓΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 2
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Γ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΑΞΗΣ Γ) 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 10
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ Η ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – JCB) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Η ΠΕ Η ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Η ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x