Υπολογίστε τα μόρια σας στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Υπολογίστε τα μόρια για προσλήψεις εποχικού προσωπικού Οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού δεν σταματούν πότε. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει θέσεις για εποχικό…