ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Νέα προκήρυξη για 122 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και…