Ξεκίνησε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον δήμο Ελασσόνας

Ξεκίνησε σήμερα, στην Ελασσόνα, η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με θεματικό αντικείμενο «βοηθός μάγειρα», συνολικής διάρκειας 250 ωρών. Το…

ΑΣΕΠ: 4Κ/2022: Προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις ΔΕ και ΥΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δύο (2)…

ΑΣΕΠ: 6Κ/2022: Προσωρινά αποτελέσματα για το υπουργείο Περιβάλλοντος

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ.ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ…