ΕΛΠΕ: Συμφωνία εργαζομέων – διοίκησης για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης

Συμφωνία για από κοινού διεκδίκηση της μείωσης των ορίων συνταξιοδότησης των εργαζομένων στις μονάδες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου, επιτεύχθηκε μεταξύ…