Ο καλύτερος τρόπος χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας απορροφώντας σημαντικό τμήμα της ψηφιακής μας δραστηριότητας. Μοιραία, η αναζήτηση…

Open Day στη Αθήνα με θέμα «Ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), ως Δημόσιος φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, και Κοινωνικής…