Πρακτική άσκηση για πέντε μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίδομα 1.229€/μήνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με…

86 θέσεις για διοικητικό προσωπικό στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από…

Ευκαιρίες για ειδικότητα σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γερμανίας

Ευκαιρίες για ειδικότητα σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Γερμανίας Παροχές: Υψηλός μισθός εώς και 75.000€/χρόνο Αμοιβόμενες υπερωρίες και μπόνους Πολλά άλλα…