32 διοικητικοί στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα:  12 επιτυχόντων υποψηφίων προκειμένου να προσλάβει διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο…

Διευθυντής στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Προκηρύσσεται θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους που θα ηγείται πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν έναν τομέα προτεραιότητας με…