Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με σπουδές σε διάφορους κλάδους, για χρονική…

12 θέσεις στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (Λευκωσία)

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου…

Hμέρα Καριέρας στο Ξενοδοχείο του Ομίλου Εταιρειών Kanika στην Πάφο (Θεσσαλονίκη)

Tο Ξενοδοχείο του Ομίλου Εταιρειών Kanika, το Amavi στην Πάφο της Κύπρου ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει Συνεντεύξεις για πρόσληψη προσωπικού. Αναπτύξτε…