100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε προσωπική εμπειρία σχετικά με τον…

Emirates: Διοργανώνει Open Day πρόσληψης πληρώματος καμπίνας στην Ελλάδα

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, αναζητά υποψηφίους για να ενταχθούν στην πολυεθνική ομάδα του πληρώματος καμπίνας. Η αεροπορική εταιρεία,…

454 θέσεις πρακτικής άσκησης Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες πρακτικές ασκήσεις στην Γενική του Γραμματεία για να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών…

125 προσλήψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων προσλήψεων, από τους…