Πρόγραμμα υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη- Ξεκινούν οι αιτήσεις

Για την προαγωγή της Παιδείας, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη διευρύνεται σε τρία επίπεδα: Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Μεταδιδακτορικής…

Υποτροφία σε μαθητή ή μαθήτρια από το Κληροδοτημα «Χρήστου Σακαλή»

Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, κατά την 5η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, απεφάσισε ομόφωνα και προκηρύσσει…