Θέσεις Πρακτικής Άσκησης. POWER «Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach»

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο POWER «Placement Opportunities with Entrepreneurial Reach». To έργο αφορά τη δημιουργία ενός βιώσιμου, πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος…

Υπάλληλος Λογιστηρίου – Βοηθός Λογιστή για πρακτική άσκηση

Η Combotech δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών (σε εμπορικό και τεχνικό επίπεδο) συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Βασιζόμενη…