Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός – Ξεκινάει η διαδικασία βαθμολόγησης των απαντητικών φύλλων

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού [Πρόσκληση-Προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022)] για…

ΑΣΕΠ 1Ε/2023: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 22 θέσεις στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Eκδόθηκε η 1Ε/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/16.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με…

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα θέματα και οι απαντησεις του πανελληνίου διαγωνισμού

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο…