Στις 12/11 τα αποτελέσματα για 445 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων που κατατέθηκαν για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε ο Οργανισμός.

Η συμμετοχή όπως φαίνεται είναι μεγάλη αφού για την κάλυψη 445 θέσεων υποβλήθηκαν συνολικά 6029 αιτήσεις. Οι θέσεις αφορούν επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα και η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 31η Οκτωβρίου 2013. Ανά ειδικότητα οι υποβληθείσες αιτήσεις στην επικράτεια έχουν ως εξής:

  • ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνοι 3743
  • ΠΕ/ΤΕ Δασολόγοι 672
  • Κτηνίατροι 173
  • ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφοι 502
  • ΠΕ/ΤΕ Οικονομολόγοι 939

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση (Κεφάλαιο 2-παρ.2.5).

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε την Τρίτη 12/11/2013

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x