2 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα 2 μηνών, για…

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και…

Εγκύκλιος για εγγραφές φοιτητών, την διάρκεια της φοίτηση και τις εξετάσεις στα Πανεπιστήμια

Εγκύκλιο στα ΑΕΙ για τις εγγραφές φοιτητών, τη διάρκεια φοίτησης ανά εξάμηνο και τη διενέργεια εξετάσεων των ΑΕΙ, μετά την…

Μειώσεις στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, επανακαθορίζεται το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των…

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 525…

Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινωσε την πρόσληψη 822 Δασκάλων ΕΑΕ και 187 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας…