Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΕΑΠ

Ανακοινώνεται ότι η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. αποφάσισε στην 89η/31-1-2012 συνεδρίασή της την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…