2 προσλήψεις στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα…

Προσωρινοί πίνακες μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου φυσικής αγωγής

Από το υπουργείο Παιδείας,  Διά Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου…

Ε-mail Marketing: Εργαλεία και Τεχνικές Διαφημιστικής Προβολής με e-mail

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών, τεχνικών και πλεονεκτημάτων της προώθησης και διαφήμισης μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας…

Τεχνικές επαγγελματικής συνέντευξης και μέθοδοι επαγγελματικής ανέλιξης

Δυνατότητα e-learning: ναι Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου – επικοινωνία: Αθήνα (Πατησίων 216) Χρονική διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες/εβδομάδα για 12 μήνες Κόστος σεμιναρίου:    69…

Management – Marketing και Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Δυνατότητα e-learning:       ναι Τόπος διεξαγωγής – επικοινωνία: Αθήνα (Πατησίων 216) Χρονική διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες/εβδομάδα για 12 μήνες Κόστος σεμιναρίου: 69 ευρώ/μήνα…

Η δημοσιογραφία στον Έντυπο Τύπο, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Ίντερνετ

Δυνατότητα e-learning: ναι Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου – επικοινωνία: Αθήνα (Πατησίων 216) Χρονική διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες/εβδομάδα για 6 μήνες Κόστος σεμιναρίου: 69 ευρώ…