4 θέσεις εργασίας στη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κάλαμος Αττικής)

Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

4 θέσεις Επίκουρων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών -Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο: «Μικροοικονομική» -Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική» Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας:…