2 συμβάσεις έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.»,…

Αποτελέσματα για το διαγωνισμό πρόσληψης 7 δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ

Αναρτήθηκαν, στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στο Μαρούσι, στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, οι πίνακες…

2 πτυχιούχοι στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 ατόμων για τις ανάγκες του…

Πρόσκληση για τη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης στην…

Mία θέση Μηχανικού στο Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος » Cloud…

Πληροφορική

ΛΗΞΗ: 16/1/2012 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Για να…

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΛΗΞΗ: 29/2/2012 Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό…