3 θέσεις εργασίας στην ΚΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ν. Πιερίας)

Η ΚΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

3 θέσεις εργασίας στην ΛΑ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ν. Ξάνθης)

Η ΛΑ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

Μία θέση εργασίας στη Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ν. Ηλείας)

Η Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

Επιστημονικός Συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Επιστημονική Υποστήριξη και Σύστημα παραγωγής δεικτών…