Μία θέση εργασίας στην ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πυθαγόρειο Σάμου)

Η ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

10 θέσεις εργασίας στη Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθήνα)

Η Γ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

2 θέσεις εργασίας στη ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Άρτα)

Η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

2 θέσεις εργασίας στη ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λευκάδα)

Η ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

4 θέσεις εργασίας στη Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κάλαμος Αττικής)

Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…