5 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας Ν. Αττικής

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

Πρόσληψη εργοθεραπευτή στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

2 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα 2 μηνών, για…

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και…