11 Συνεργάτες στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Εντεκα θέσεις  συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», για τις ανάγκες του έρου «ΣΤΗΡΙΖΩ…

10 θέσεις ερευνητών στο ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», 10 θέσεις Ερευνητών…

Επιστημονικό προσωπικό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της…

3 διαγωνισμοί για 129 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει 3 γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων…