Υποτροφία για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου Imperial College London

ΛΗΞΗ: 30/10/2011 Το ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντη» ανακοίνωσε προκήρυξη υποτροφίας για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου…

Υποτροφίες Έρευνας για νέους επιστήμονες με διατριβή και ανερχόμενους νέους επιστήμονες

ΛΗΞΗ: 9/12/2011 Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών προσφέρει υποτροφίες ενός έτους σε νέους επιστήμονες με διατριβή και ανερχόμενους νέους επιστήμονες.…

Παρακολούθηση Θερινών Τμημάτων Ανωτάτων Σχολών για προχωρημένους φοιτητές όλων των κλάδων (Ιούνιος – Οκτώβριος 2011)

ΛΗΞΗ: 1/12/2011 Η υποτροφία προορίζεται για φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν, κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας, συμπληρώσει τουλάχιστον…