2 θέσεις εργασίας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δ. Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου)

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

4 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό…

16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ν. Αττικής

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών,…

14 θέσεις εργασίας στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών (Βόλος)

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 1…

Mία θέση εργασίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

6 θέσεις εργασίας στην Κοιν. Επιχ. Πολιτισμού & Περ/ντος Δ. Χανίων-Κέντρο Αρχιτ/κής της Μεσογείου

H Κοιν. Επιχ. Πολιτισμού & Περ/ντος Δ. Χανίων-Κέντρο Αρχιτ/κής της Μεσογείου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

4 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού Ν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας…

4 θέσεις ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής. Αντικείμενο: «Βιολογική Ποικιλομορφία με έμφαση στις Αλληλεπιδράσεις Γονιδίων και Περιβάλλοντος». Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 210.529.4662. Δικαιολογητικά…