Μία θέση εργασίας στα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχ. Αγωγής Δήμου Θέρμης

Τα Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχ. Αγωγής Δήμου Θέρμης ανακοινώνουν την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

3 θέσεις εργασίας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Χίος)

Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

5 θέσεις εργασίας στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη)

Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

15 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων (Βεργίνα Ν. Ημαθίας)

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

Αναβολή συνεντεύξεων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων

Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για αύριο 18/10/2011συνεντεύξεις των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω κινητοποιήσεων στο χώρο…

Πίνακες επιλογής για το διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2011

Δημοσιεύτηκαν, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι πίνακες επιλογής ανά ειδικότητες-κατηγορίες των…

Επιστήμονες για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Δημιουργία και Λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Πράξης…