2 θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

5 θέσεις εργασίας στην ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Νικόπολη Ν. Πρέβεζας)

Η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

2 θέσεις εργασίας στην ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Χανιά)

Η ΚΕ’ Εφορεία προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

2 θέσεις εργασίας στην ΚΕ’ Εφορεία προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Μυλοπόταμος Ν. Ρεθύμνης)

Η ΚΕ’ Εφορεία προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με…

4 θέσεις εργασίας στην Κ’ Εφορεία προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Μύρινα Λήμνου)

Η Κ’ Εφορεία προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

6 θέσεις εργασίας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

3 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων Ν. Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό…

4 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

Η Εφορεία Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

14 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπ/κων Προγραμμάτων του Υπ. Πολιτισμού

Η Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπ/κων Προγραμμάτων του Υπ. Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

10 θέσεις εργασίας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Ηράκλειο)

Το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…