Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν εντοπιστεί όλες οι συντάξεις-«μαϊμού», δήλωσε ο Γ.Βρούτσης

Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα ελέγχου, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο των συντάξεων-«μαϊμού», δήλωσε…

2 ειδικευμένοι εργάτες στη ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (Ρόδος)

Η ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου,διάρκειας 1056 ωρών,…

7 προσλήψεις στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη)

Η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5…

8 ειδικευμένοι εργάτες στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Χαλκιδική)

Η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2,5…

4 εργάτες στην ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Σύρος)

Η ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό…