Παρακολούθηση Θερινών Τμημάτων Ανωτάτων Σχολών για προχωρημένους φοιτητές όλων των κλάδων (Ιούνιος – Οκτώβριος 2011)

ΛΗΞΗ: 1/12/2011 Η υποτροφία προορίζεται για φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν, κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας, συμπληρώσει τουλάχιστον…

5 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας Ν. Αττικής

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

Πρόσληψη εργοθεραπευτή στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

2 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα 2 μηνών, για…