Προκήρυξη για την εισαγωγή 633 σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε  ο διαγωνισμός για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή Δοκίμων στις Σχολές…

Επιστημονικοί, Εργαστηριακοί Συνεργάτες και ΕΕΜ στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Το ΤΕΙ Καλαμάτας στη με αριθμ.10/20.06.2012 Συνεδρίασή του αποφάσισε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου…

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστημάτων & Λύσεων Πληροφορικής στην «Cinsight Advisory Ltd»

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Συστημάτων & Λύσεων Πληροφορικής Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος της τεχνολογικής ανάπτυξης, λειτουργίας, και βελτίωσης του εργαλείου…

Συνεργάτες Δικηγόροι από Δικηγορικό Γραφείο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δικηγόροι με κύριο αντικείμενο τηλεφωνική διαχείριση τραπεζικών προϊόντων ζητούνται από δικηγορικό γραφείο Προσφέρονται μισθός με παροχή υπηρεσιών και bonusανάλογα…

Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ώς Εξωτερικός Συνεργάτης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ πολιτικός ή μηχανολόγος μηχανικός κυρία 25–40 ετών ζητείται από εκδοτική εταιρεία ως εξωτερικός συνεργάτης Χρειάζονται άνεση και δυναμισμός στις…