21 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2…

10 προσλήψεις στον ΑΗΣ Χανίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Ο ΑΗΣ Χανίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

13 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

8 προσλήψεις στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ν. Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου)

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

5 προσλήψεις στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (Ε.Χ.Π.Α.), της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

2 προσλήψεις στο ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Ν. Αιτωλ/νίας)

Το ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Υ.Η.Σ. Καστρακίου) ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…