2 θέσεις εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης Ν. Πρέβεζας

H Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2…

4 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

7 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για…

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τα ερευνητικά προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης»

Ανακοινώνονται σήμερα 200 προτάσεις που διακρίθηκαν βαθμολογικά και προκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και αντίστοιχα 200…

Πίνακες επιτυχόντων για τον διαγωνισμό 1.200 ειδικών φρουρών

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας οι πίνακες επιτυχόντων, κατά κατηγορία απολυτηρίων-πτυχίων υποψηφίων Ειδικών Φρουρών έτους 2011, με αναλυτική…

Πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων Αξιωματικών ειδικότητας Οικονομικών Λιμενικού Σώματος

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έγινε γνωστό ότι οι πίνακες…

Πίνακες μορίων υποψηφίων Αξιωματικών ειδικότητας Νομικών Λιμενικού Σώματος

Από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έγινε γνωστό ότι ο…