Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόκειται για τρία μαθήματα σύγχρονης φυσικής που προσφέρει δωρεάν το φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μαθήματα άρχισαν επισήμως την…

Εξ΄ αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναπτύσσει το πρόγραμμα…

Σπουδές εξ αποστάσεως απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι είκοσι επτά (27) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διαθέτει το Κέντρο…