3 διαγωνισμοί για 129 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει 3 γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών…

43 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , προκηρύσσονται για πλήρωση 43 θέσεις  Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.…