26 θέσεις εργασίας στην Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Η Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος…

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα ΙΚΕΑ (Ηράκλειο, Αθήνα, Ροδο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα)

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών και δραστηριοποιείται σε δυο κύριους κλάδους :…

Θέση παιδαγωγού στη Θεσσαλονικη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των   τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης…

40 προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σαράντα (40)…