ΙΕΚ ΕΚΑΒ: Αιτήσεις υποψηφίων στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ καλεί προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», στο Α’…