Μέχρι 20 Ιουνίου η προθεσμία δήλωσης διακοπής επιχειρηματικών εργασιών

Παράταση της προθεσμίας εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών έως τις 20 Ιουνίου προβλέπεται σε απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Η αρχική προθεσμία…