Γ.Γ. Καταναλωτή- Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας

Ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την προστασία της κύριας κατοικίας 1. Για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση; Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην…