Διασύνδεση του Κτηματολογίου με το Υπουργείο Οικονομικών

Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ…