Δικαιολογητικά για πολιτικό γάμο

Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της τελευταίας κατοικίας τους προσκομίζοντας:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να αποδεικνύει την κατοικία τους,
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια εφημερίδα (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)
 • Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 € (χορηγείται από την Εφορία), ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Υπέυθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
 • Σημείωση: Κάποιοι Δήμοι ζητούν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Παράβολο Δήμου (διαφέρει σε κάθε δημο: από 50 έως 150 ευρω)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ:

α) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ

β) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (σε περίπτωση χηρείας)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο στο Δήμο που επιθυμούν να νυμφευτούν.

Αφού κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά μετά από λίγες μέρες εκδίδονται οι άδειες γάμου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
 2. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι μήνες
 3. Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία (1) ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.
 4. Κατά την τέλεση του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.
 5. Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή και των δύο
 6. Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close