Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεκαεπτά νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Την παροχή δεκαεπτά νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ξεκινούν τα Τμήματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κορονοϊού και της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με την ενεργοποίηση των δεκαεπτά νέων ψηφιακών υπηρεσιών το σύνολο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών ανέρχεται στις είκοσι εννιά. Οι νέες υπηρεσίες αφορούν σε:

Α. Τμήμα Δημοτολογίου

 1. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για τους εκλογικούς καταλόγους,
 2. Υποβολή αίτησης αλλαγής εκλογικού διαμερίσματος δημοτών,
 3. Υποβολή αίτησης εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών,
 4. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών,
 5. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
 6. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης,
 7. Υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
 8. Υποβολή αίτησης διόρθωσης τόπου γέννησης,
 9. Υποβολή αίτησης εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας,
 10. Υποβολή αίτησης έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου Ελλήνων πολιτών κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
 11. Υποβολή αίτησης έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου Ελλήνων πολιτών κατοίκων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 12. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα.

Β. Τμήμα Ληξιαρχείου

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση λύσης γάμου σε Λ.Π. γάμου.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου σε Λ.Π. γέννησης.
 3. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση ιθαγένειας σε Λ.Π. γέννησης ή γάμου.
 4. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση υιοθεσίας ενηλίκου σε Λ.Π. γέννησης.
 5. Έλεγχος δικαιολογητικών για καταχώρηση προσβολής πατρότητας σε Λ.Π. γέννησης.

Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην διεύθυνση https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/.

Η είσοδος στην διαδικτυακή υπηρεσία γίνεται με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet και τη συνεργασία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου γίνεται η  αυθεντικοποίηση  των χρηστών και η μεταφορά των στοιχείων τους στην ψηφιακή αίτηση που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Σημειώνεται ότι, τα Τμήματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης από την 13η Ιουλίου 2020 παρέχουν στους πολίτες τις κατωτέρω δώδεκα (12) ψηφιακές υπηρεσίες:

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:

 • Πιστοποιητικό ΓέννησηςΠιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων:
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Τμήμα Ληξιαρχείου

 • Λύση Γάμου

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close