Εως την Παρασκευή τα αποτελέσματα του Voucher 29-64

Εως την Παρασκευή 24/2 αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του επιδοτούμενου προγράμματος Voucher 29-64.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εργασίας, ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν και ολοκληρώνονται οι λίστες με τα αποτελέσματα.

Yυπενθυμίζουμε ότι η δράση αφορά σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.).

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

  • Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια β) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσουν, όλες οι διαδικασίες συμβουλευτικής και σύζευξης από τους παρόχους κατάρτισης και θα βρεθεί η επιχείρηση πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο. Οι επιτυχόντες του προγράμματος, θα πρέπει να επιλέξουν το Κέντρο Κατάρτισης της αρεσκείας τους και να προσέλθουν σε αυτό, ώστε να συμβουλευτούν για τη διαδικασία και να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Θα ακολουθήσει η θεωρητική κατάρτιση η οποία θα κρατήσει περίπου ένα μήνα και έπειτα η πρακτική άσκηση στην επιλεγμένη επιχείρηση που θα κρατήσει περίπου 4-5 μήνες (5ΟΟ ώρες πρακτική).

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close