Ερχεται προκήρυξη για 35 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

acropolis_museum3.jpg

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με το το e-dimosio.gr,  η νέα προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της οποίας θα προσληφθούν 35 φύλακες- προσωπικό ασφαλείας για την φυλαξη του μουσείου. Ηδη το ΑΣΕΠ αναψε το πρασινο φως προκειμένου να προχωρήσουν οι προσλήψεις για οκτω μηνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ε.Ε.
2. Να έχουν ηλικία από 18-45 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1967 μέχρι 1994.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση).
4. Να είναι υγιείς.
5. Να κατέχουν απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο.
6. Να διαθέτουν μόνιμη κατοικία εντός του Δήμου Αθηναίων είτε σε Δήμο της αιρετής Περιφέρειας Αττικής.
7. Να διαθέτουν τίτλους ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν άριστο επίπεδο γνώσης στην αγγλική γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:

1. Μία απλή αίτηση υποβολής υποψηφιότητας του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης αναγραφόμενο θέμα της αίτησης : «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Μουσείο Ακρόπολης», με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη του ως φυλακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας με βάση την παρούσα ανακοίνωση του Μουσείου Ακρόπολης.
2. Απλό φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο (όπως ζητείται κατά τα ανωτέρω βλ. Α7).
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close