ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Κ/2018 για 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

TE OIKONOMIKOI (ΑΡΔΟ2)15
ΔE ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3)25
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3)5
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4)12
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4)20
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)25
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C,D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)5
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (MEM3)2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (MET4)3
ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Π ΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙ ΣΤΕΣ (ΑΤΜ1)5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)5
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)9
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1)2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1)2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)4
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)15
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)20
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2)2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)3
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2)2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)8
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)12
ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2)3
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)1

Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα, κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα κύρια απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας». Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close