Ασκούμενοι Δικηγόροι στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προσκαλεί Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στης ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήναι, τηλ: 210-3727400, κατά τις ώρες 08:00 -14:00.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Α1. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΡΑΕ ορίζονται σε τρεις (3). Η μηνιαία αμοιβή τους και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017). Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες .

Α2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους. Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΡΑΕ, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Βάσω Αυγέρου, τηλ: 210-3727065 (εργάσιμες μέρες και ώρες: 10:00 π.μ.-14:00 µ.µ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close