Γραπτός Διαγωνισμός 1Γ/2017: Τα εξεταστικά κέντρα και οδηγίες για τους υποψήφιους

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι, που συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 548 θέσεων τακτικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 44/21-12-2017/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), μπορούν να αναζητήσουν το εξεταστικό τους κέντρο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής περιφερειακές ενότητες: Αχαΐας, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά.

Για να αναζητήσετε τα εξεταστικά κέντρα πατήστε εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 Όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί, ανάλογα με τον κωδικό τίτλου σπουδών και την περιφερειακή ενότητα εξέτασης που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους και με το επώνυμό τους.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης (9:00 για την πρωινή εξέταση και 15:00 για την απογευματινή εξέταση) προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι υποψήφιοι παρουσιαστούν μετά το κλείσιμο των θυρών (9:30 για την πρωινή εξέταση και 15:30 για την απογευματινή εξέταση) δε θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.

 Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου θα γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους, σύμφωνα με τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στα εξεταστικά κέντρα.

 Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους: α) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας που να φέρει φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο σε υποψηφίους των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί, και β) δύο (2) στιλό διαρκείας του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρου).

 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση γομολάστιχας ή διορθωτικού (μπλάνκο), καθώς στο Απαντητικό Φύλλο δεν επιτρέπεται το σβήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο.

Επίσης, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα και οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να έχουν μαζί τους ένα θερμός με νερό ή αναψυκτικό.

 Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

 Στις αίθουσες εξετάσεων ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το κάπνισμα.

 Στους υποψηφίους θα δοθεί ένα (1) Απαντητικό Φύλλο ανά εξεταζόμενο μάθημα, όπου οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο επάνω τμήμα της (ονοματεπώνυμο κ.λ.π.) και στη συνέχεια να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει το γραμμικό κωδικό.

 Η μέτρηση του χρόνου εξέτασης, σε κάθε αίθουσα, θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους.

 Η έξοδος από την αίθουσα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους υποψηφίους πριν περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

 Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στους επιτηρητές το Απαντητικό τους Φύλλο μαζί με όλο το άλλο έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (θέματα, οδηγίες κ.λ.π.) και να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων-Απόντων».

 Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται ακόμα στην αίθουσα θα πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, ενόσω οι επιτηρητές θα μαζεύουν τα Απαντητικά Φύλλα και όλο το άλλο υλικό που θα έχει διανεμηθεί. Μετά την παράδοση των Απαντητικών Φύλλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

 Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το Απαντητικό Φύλλο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο Απαντητικό Φύλλο σημεία αναγνώρισης ή δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή, γενικά, υπονομεύουν την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close