25 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης σε 2 υπουργεία

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓΘΗ465ΧΘΨ-ΟΗ7) για τηνπλήρωση των κάτωθι δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

2. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

3. Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Β. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων

1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας

2. Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γ. Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη (ΑΔΑ: 606Γ465ΧΘ0-100) για τηνπλήρωση των κάτωθι δεκαπέντε (15) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

Για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου:

1. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

2. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Για τη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:

1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος

3. Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

4. Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών
Αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης που προβλέπονται στο Υπουργείο και δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση:

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου

2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

3. Διεύθυνση Έργων Δημοσίου Τομέα υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

4. Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας Αξιολόγησης υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

5. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

6. Διεύθυνση Ενημέρωσης υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

7. Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

8. Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close