Βοήθεια για το Σπίτι: Οι ειδικότητες στη νέα προκήρυξη για τις 3.000 θέσεις

Στα σκαριά οπως εχουμε γραψει βρίσκεται η νέα προκήρυξη για 3.257 θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα μπορούν μέχρι την Πέμπτη 31/1/2019 να υποβάλλουν προς έγκριση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις («κρατικές περιφέρειες») αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Στο νέο οργανόγραμμα συστήνουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολούν. Προστίθενται θέσεις σε ποσοστό 7% σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του κάθε δήμου, αλλά πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του γ.γ. Εσωτερικών, με τις υπουργικές αποφάσεις που ρύθμισαν τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», από την έναρξή του μέχρι σήμερα, παρασχέθηκε η δυνατότητα στους φορείς να απασχολούν προσωπικό (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) µε τις ειδικότητες:

Κοινωνικού Λειτουργού (πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άδεια άσκησης επαγγέλματος)

Ψυχολόγου ΑΕΙ ή πτυχιούχου ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης

Νοσηλευτή, µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ (πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής µε άδεια άσκησης επαγγέλματος)

Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ)

Στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων που προαναφέραμε, όπως καταγράφεται στην εισήγηση που συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου 2019, υπηρετούν σήμερα 14 υπάλληλοι και αναλυτικά: 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 5 ΔΕ Νοσηλευτών και 4 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Με βάση την εισήγηση, προτείνεται η προσθήκη μίας θέσης ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, οπότε το σύνολο του προσωπικού γίνεται 15 άτομα. Προκειμένου να μην προκύψει κώλυμα με την προεκλογική περίοδο αλλά και να προσληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους ήδη εργαζόμενους εποχικούς στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στον νόμο 4583/2018 έχουν ψηφισθεί μια σειρά από παρεκκλίσεις σε ισχύοντες νόμους.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close