Διαγωνισµός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών.

Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη σαράντα τρεις (43) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίµων εισηγητών του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα (30) θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εξήντα (60) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς δέκα επτά (17) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από την 2α Οκτωβρίου έως και την 16η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραµµατεία της Σχολής ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close