Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Τα αποτελέσματα για όλες τις υγειονομικές περιφέρειες (ΥΠΕ)

Οι υγειονομικές περιφέρειες της Ελλάδος ανακοίνωσαν σήμερα τους πίνακες με τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό πλην γιατρών, στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Δειτε τους πίνακες παρακάτω ανά ΥΠΕ.

1H ΥΠΕ

Προθεσμία υποβολής ένστασης στον ΑΣΕΠ έως: 31.07.2020


Επικαιροποιημένoι Πίνακες Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2Η ΥΠΕ

ΠΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΤΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΔΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΥΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

3Η ΥΠΕ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 31-07-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.

4Η ΥΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 17-07-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 31η Ιουλίου 2020), χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

5Η ΥΠΕ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β-ΔΕ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β-ΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β -ΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β- ΥΕ

6Η ΥΠΕ

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΠΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΤΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΥΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΔΕ Ανα Φορέα 17-7-2020

7Η ΥΠΕ

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων  

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων

Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 31/07/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close