6 + 1 πακέτα για 4.155 θέσεις μονίμων και εποχικών μέσα στο φθινόπωρο

Με μόνιμο και εποχικό προσωπικό ενισχύονται με διαδικασίες fast track δεκάδες φορείς του δημοσίου τομέα. Οι νέες προσλήψεις αφορούν κυρίως θέσεις σε νοσοκομεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ενώ ανάγκη για προσωπικό υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί και το νέο προσωπικό θα πιάσει άμεσα δουλειά. Δείτε παρακάτω τους διαγωνισμούς που θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

192 προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Πράσινο φως για την πρόσληψη προσωπικού άναψε το υπουργείο Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με στόχο την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού θα αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.). Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

79 θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΣ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Οι θέσεις που θα καλυφθούνείναι: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 8, ΠΕ Πληροφορικής 45, ΠΕ Ψυχολόγων 2, ΤΕ Πληροφορικής 20, ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών -Γραφίστες 2, ΤΕ Μηχανικών –Τεχνολόγου και Μηχανικού- Μηχανολόγου 2. Το υπουργείο Εσωτερικών επικαλείται την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

1.205 οδηγοί και τεχνίτες σε ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ

Με μονιμο προσωπικό ενισχυονται αμεα ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ. Ο ΟΑΣΑ προχωρά στην πρόσληψη 655 μονίμων υπαλλήλων σε ειδικότητες αιχμής, με fast track διαδικασίες αλλά υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Με τις ιδιες γρηγορες διαδικασίες θα προσληφιούν 550 οδηγοί στα ΚΤΕΛ σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Συγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Οι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων, αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Συμφωνα με πληροφορίες για τις θέσεις των οδηγών θα ζητηθούν τα εξής: α. Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας.  β. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικοτήτων (α) Τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων (β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.γ. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, β)υπο-λογιστικών φύλλων και γ)υπηρεσιών διαδικτύου. δ. Εμπειρία δύο ετών ως οδηγός βαρέων οχημάτων.

26 θέσεις σε διαφορους φορείς

Υπο επεξεργασία βρίσκεται προκήρυξη που ετοιμάζεται από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής και αφορά στη πρόσληψη 35 ατόμων σε διάφορους φορείς. Πρόκειται για μια ενιαία προκήρυξη που συγκεντρώνει αιτήματα πέντε φορέων. Αναλυτικά τα αιτήματα περιλαμβάνουν 26 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 3 θέσεις (ΠΕ, ΔΕ) στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, μια θέση (ΠΕ Ιατρός Εργασίας) στο ΔΕΔΔΗΕ, 2 θέσεις (ΠΕ) στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και 3 θέσεις (ΠΕ) στη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι δυο αυτές προκηρύξεις αναμένεται να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική προθεσμία αιτήσεων.

400 γιατροί και 2.250 νοσηλευτές

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα προκήρυξη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων περίπου οι μισές θα αφορούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό ανακοινωσε πριν από λίγες μέρες ο  υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, συμπληρωνοντας ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν αμεσα για να πιασουν γρηγορα δουλειά οι γιατροί στις ΜΕΘ και όπου υπάρχει ανάγκη. Παραλληλα, αμεσα αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα Υγείας 1.650 άτομα για την απόκτηση ειδικότητας στην επείγουσα-εντατική ιατρική και 600 ακόμα νοσηλευτές δημόσιας υγείας.

3 θέσεις στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) με προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με έγγραφο του ΜΤΠΥ το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου εγκρίθηκε η κατανομή τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μετά από την 16η.07.2020 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006. Οι υποψήφιοι έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, δηλαδή την κατ’ αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου, παροχή μερίσματος ή άλλου βοηθήματος στους δικαιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. και τα μέλη των οικογενειών τους, και η παροχή χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους και μερισματούχους.

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close