ΑΔΕΔΥ: Προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την έκδοση των συντάξεων

Tην πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Διεύθυνση  Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία για να σταματήσει η καθυστέρηση στην έκδοση των συμβά,σεων καθώς την αύξηση της μηνιαίας προσωρινής σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων ζητά η ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα με επιστολή της στους υπουργό Οικονομικών και Εργασίας η ΑΔΕΔΥ επανέρχεται στο θέμα των καθυστερήσεων στην έκδοση των συντάξεων  και της αναγκαίας αύξησης του ποσού της προσωρινής σύνταξης. ΄

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι ακόμη δεν έχουν εκδοθεί συντάξεις για δημόσιους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους τον Σεπτέμβριο του 2018. Για όσους, μάλιστα, έχουν διαδοχική ασφάλιση από το 2017. Επίσης ότι οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ.

Σήμερα το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 40% περίπου των εν ενεργεία αποδοχών τους.

Με βάση τα παραπάνω η ΑΔΕΔΥ επαναφέρει το αίτημά της  για την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα «απαιτείται η αύξηση της πενιχρής προσωρινής σύνταξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης.»

Και πιο συγκεκριμένα «να αυξηθεί η μηνιαία προσωρινή σύνταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και να υπολογίζεται στο 70% του βασικού μισθού του υπαλλήλου, που καταβαλλόταν τον Οκτώβριο  του 2011».

Η επιστολή:

Κύριοι Υπουργοί,

Στη Βουλή ψηφίστηκε, στις 31/07/2020, ο Ν. 4714/20 ΦΕΚ τεύχος Α 148/31.07.2020 στον οποίο περιλαμβάνονται τα άρθρα 115 (Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα), το άρθρο 116 (ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής) και το άρθρο 117 (προκαταβολή εφάπαξ παροχής).

Στο άρθρο 115 προβλέπεται ότι η αύξηση της μηνιαίας προσωρινής σύνταξης από 50% στο 80% αφορά μόνο εκείνη την κατηγορία μισθωτών των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη υπολογίζεται (σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ , εδ.α του ν. 4387/2016) ως εξής: είναι ίση με το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά τους μισθωτούς του Δημοσίου Τομέα / Δημοσίους Υπαλλήλους των οποίων η μηνιαία προσωρινή σύνταξη  υπολογίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις) ως εξής: είναι ίση με το 50% του Βασικού Μισθού που είχαν τον Οκτώβριο του 2011.

Αντίστοιχη ρύθμιση (αύξησης από 50% σε 70%) ψηφίστηκε και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί επιβεβλημένο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συνταξιούχων, να προχωρήσετε στην ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία να προβλέπει, κατ’ αντιστοιχία, την εφαρμογή των άρθρων 115 έως και 117 του Ν. 4714/20 και στους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούμε να αυξηθεί η μηνιαία προσωρινή σύνταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και να υπολογίζεται στο 70% του βασικού μισθού του υπαλλήλου, που καταβαλλόταν τον Οκτώβριο  του 2011.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close