Ερχεται νέα προκήρυξη για 35 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

Προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Δήμος Αθηναίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και τος επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Ολοι οσοι προσληφούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5
ΠΕ ή ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close